Phát biểu nào sau đây là đúng khi áp dụng nguyên lí I cho quá trình đẳng nhiệt ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi áp dụng nguyên lí I cho quá trình đẳng nhiệt ?

  • A Một phần nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển thành công và một phần làm biến đổi nội năng của khí
  • B Một phần nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển thành công và một phần làm tăng nội năng của khí
  • C Toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển hết thành nội năng của khí
  • D Toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được chuyển thành công mà khí sinh ra

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu