Khi áp dụng nguyên lí I cho quá trình đẳng áp, kết luận nào sau đây đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi áp dụng nguyên lí I cho quá trình đẳng áp, kết luận nào sau đây đúng ?

  • A Toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được dùng để biến thành công
  • B Một phần nhiệt lượng mà khí nhận được dùng để làm biến đổi nội năng của khí, phần còn lại biến thành công
  • C Một phần nhiệt lượng mà khí nhận được dùng để làm tăng nội năng của khí, phần còn lại biến thành công
  • D Toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận được dùng để làm tăng nội năng của nó

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu