Nhiệt lượng mà khí nhận được chỉ dùng để làm tăng nội năng của nó trong

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhiệt lượng mà khí nhận được chỉ dùng để làm tăng nội năng của nó trong

  • A quá trình đẳng nhiệt
  • B quá trình đẳng tích
  • C một chu trình
  • D quá trình đẳng áp

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu