Nếu có thể thì chuyển động của các phân tử của một chất khí sẽ chậm lại khi

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nếu có thể thì chuyển động của các phân tử của một chất khí sẽ chậm lại khi

  • A nhiệt độ của chất khí rất lớn
  • B nhiệt độ của chất khí rất nhỏ
  • C chất khí chuyển thành chất rắn
  • D chất khí chuyển thành chất lỏng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu