Cho biết khối lượng mol của C là 12g/mol và hằng số Avogadro NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Khối lượng của một nguyên tử C bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho biết khối lượng mol của C là 12g/mol và hằng số Avogadro NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Khối lượng của một nguyên tử C bằng

  • A [tex] 2,0.10^{-20} kg [/tex]
  • B [tex] 2,0.10^{-23} g [/tex]
  • C [tex] 2,0.10^{-23} kg [/tex]
  • D [tex] 2,0.10^{-20} g [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu