Một cái chai chứa không khí ở nhiệt độ 30oC và ở áp suất khí quyển p0 = 1,01.105Pa, được đậy bằng một nút bấc. Khi đun nóng chai đến nhiệt độ t = 99oC, nút bấc văng ra khỏi chai. Áp suất của chất khí trong chai khi nút bấc vừa văng ra là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cái chai chứa không khí ở nhiệt độ 30oC và ở áp suất khí quyển p0 = 1,01.105Pa, được đậy bằng một nút bấc. Khi đun nóng chai đến nhiệt độ t = 99oC, nút bấc văng ra khỏi chai. Áp suất của chất khí trong chai khi nút bấc vừa văng ra là

  • A [tex] 1,24.10^5 [/tex] Pa
  • B [tex] 0,98.10^5 [/tex] Pa
  • C [tex] 1,05.10^5 [/tex] Pa
  • D [tex] 1,12.10^5 [/tex] Pa

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu