Một khối khí lí tưởng được nhốt trong một bình hàn kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100oC lên 200oC. Áp suất của khối khí trong bình sẽ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối khí lí tưởng được nhốt trong một bình hàn kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100oC lên 200oC. Áp suất của khối khí trong bình sẽ

  • A tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ
  • B có thể tăng hoặc giảm
  • C tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ
  • D tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu