Khi nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí giảm đi 1,5 lần

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí giảm đi 1,5 lần

  • A nhiệt độ trong thang nhiệt giai Celcius giảm đi 1,5 lần
  • B nhiệt độ trong thang nhiệt giai Celcius tăng lên 1,5 lần
  • C nhiệt độ trong thang nhiệt giai Celcius giảm ít hơn 1,5 lần
  • D nhiệt độ trong thang nhiệt giai Celcius giảm đi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu