Ở 7oC, áp suất của một khối khí bằng 0,897atm. Khi áp suất của khối khí này tăng đến 1,75atm, nhiệt độ của khối khí bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ở 7oC, áp suất của một khối khí bằng 0,897atm. Khi áp suất của khối khí này tăng đến 1,75atm, nhiệt độ của khối khí bằng

  • A 280 K
  • B 325 K
  • C 273 K
  • D 546 K

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu