Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ

  • A có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc thể tích giảm bao nhiêu lần và nhiệt độ tăng bao nhiêu lần
  • B tăng
  • C giảm
  • D giữ không đổi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu