Một bình A có dung tích 4,0l chứa một khối khí lí tưởng ở áp suất 5,0.105Pa và nhiệt độ 300K. Cho hằng số chất khí R = 8,31 J/(mol.K). Số mol khí trong bình A là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình A có dung tích 4,0l chứa một khối khí lí tưởng ở áp suất 5,0.105Pa và nhiệt độ 300K. Cho hằng số chất khí R = 8,31 J/(mol.K). Số mol khí trong bình A là

  • A 0,80 mol
  • B 12 mol
  • C 0,40 mol
  • D 0,12 mol

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu