Cho biết khối lượng mol của khí hêli là 4,0 g/mol. Cho R = 8,31 J/mol.K. Ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng của khí này bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho biết khối lượng mol của khí hêli là 4,0 g/mol. Cho R = 8,31 J/mol.K. Ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng của khí này bằng

  • A [tex] 18 kg/m^3 [/tex]
  • B [tex] 18 kg/m^3 [/tex]
  • C 18 g/l
  • D 0,18 g/l

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu