BẢNG ĐIỂM CỦA: Nguyễn Phú Sơn - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Động học chất điểm 10 (1 lần) + 20 (1 lần) + 50 (1 lần) = 80
Động lực học 10 (1 lần) + 20 (1 lần) + 50 (1 lần) = 80
Điện tích, điện trường 10 (1 lần) + 20 (1 lần) + 50 (1 lần) = 80
Quang hình học 10 (1 lần) = 10
Tĩnh học vật rắn 10 (1 lần) + 20 (1 lần) = 30
Dao động cơ 10 (1 lần) + 20 (1 lần) + 50 (1 lần) = 80
Sóng cơ - sóng âm 10 (1 lần) + 20 (1 lần) = 30
Dòng đĩện xoay chiều 10 (1 lần) = 10
Dao động điện từ - sóng điện từ 20 (2 lần) + 20 (1 lần) + 46450 (929 lần) = 46,490
Sóng ánh sáng 10 (1 lần) = 10
Lượng tử ánh sáng 10 (1 lần) + 20 (1 lần) = 30
Vật lý hạt nhân 10 (1 lần) = 10
Cơ học vật rắn 10 (1 lần) + 20 (1 lần) + 50 (1 lần) = 80
Tổng EXP: 47,020

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu