BẢNG ĐIỂM CỦA: Tientruii - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Động học chất điểm 40 (4 lần) = 40
Động lực học 40 (4 lần) = 40
Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu 40 (4 lần) + 20 (1 lần) + 100 (2 lần) = 160
Nhiệt học 20 (2 lần) = 20
Điện tích, điện trường 40 (4 lần) = 40
Dòng điện không đổi & Dòng điện trong các môi trường 30 (3 lần) = 30
Từ trường & Cảm ứng từ 10 (1 lần) = 10
Quang hình học 20 (2 lần) = 20
Tĩnh học vật rắn 10 (1 lần) = 10
Dao động cơ 240 (24 lần) + 60 (3 lần) + 48500 (970 lần) = 48,800
Sóng cơ - sóng âm 190 (19 lần) + 60 (3 lần) = 250
Dòng đĩện xoay chiều 80 (8 lần) = 80
Tổng EXP: 49,500

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu