BẢNG ĐIỂM CỦA: Lïñh\'s LøveLÿ\'ss ßä\'ss ßÿ\'ss - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Điện tích, điện trường 20 (2 lần) = 20
Dòng điện không đổi & Dòng điện trong các môi trường 100 (10 lần) + 2280 (114 lần) + 32100 (642 lần) = 34,480
Quang hình học 10 (1 lần) = 10
Tổng EXP: 34,510

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu