BẢNG ĐIỂM CỦA: Phan Anh - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Điện tích, điện trường 40 (4 lần) = 40
Dòng điện không đổi & Dòng điện trong các môi trường 10 (1 lần) + 1580 (79 lần) + 50750 (1015 lần) = 52,340
Từ trường & Cảm ứng từ 20 (2 lần) + 20 (1 lần) + 1150 (23 lần) = 1,190
Quang hình học 10 (1 lần) + 20 (1 lần) + 5050 (101 lần) = 5,080
Tổng EXP: 58,650

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu