BẢNG ĐIỂM CỦA: So_are_you10 - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Điện tích, điện trường 50 (5 lần) + 40 (2 lần) + 100 (2 lần) = 190
Dòng điện không đổi & Dòng điện trong các môi trường 100 (10 lần) + 20 (1 lần) + 49700 (994 lần) = 49,820
Từ trường & Cảm ứng từ 40 (4 lần) + 20 (1 lần) + 12950 (259 lần) = 13,010
Quang hình học 20 (2 lần) + 20 (1 lần) + 5050 (101 lần) = 5,090
Tổng EXP: 68,110

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu