BẢNG ĐIỂM CỦA: Lớp A9 - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Điện tích, điện trường 60 (6 lần) + 40 (2 lần) = 100
Dòng điện không đổi & Dòng điện trong các môi trường 200 (20 lần) + 200 (10 lần) + 43200 (864 lần) = 43,600
Tổng EXP: 43,700

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu